Місце надання послуги

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а

Кому надається

Для юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадянина

Вартість послуги

Платно

Термін надання послуги

У день безпосереднього звернення особи або її представника.
 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  1. Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.
       У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:
   1. Заяви особи або її законного представника за формою згідно з додатком 11 Правил реєстрації місця проживання;
   2. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
   3. Свідоцтво про смерть;
   4. Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованому в установленому порядку;
   5. Інших документів, які свідчать про припинення:
   - підстав для перебування на території України іноземців або осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстроване місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне місце проживання в Україні);
   - підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);
   - підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди , найму, піднайму житлового приміщенні, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

       Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припинення підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

       Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

   Разом  із заявою особа подає (оригінали та копії):
   1. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
   2.  Квитанцію про сплату адміністративного збору;
   3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку до граничного віку) з відміткою про зняття з військового обліку при Ірпінському МВК в зв»язку з вибуттям до іншої адміністративної одиниці.
       У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:
   -  документ, що посвідчує особу представника;
   - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

   Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

   У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одних із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду рішенням органу опіки та піклування).   

  Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
  2. Закон України «Про надання адміністративних послуг»
 • Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до відділу ведення реєстру територіальної громади  виконавчого комітету Ірпінської міської ради

 • Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

  Відомості про зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:
  - у вигляді книжечки (зразка 1993 року) – шляхом проставляння  в ньому штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою  згідно додатку 2;
  - у формі картки (зразка 2015 року) шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано в такий паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр).
     Дітям, які не досягли 16 років, та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки  видається довідка про зняття з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 16 до Правил реєстрації місця проживання. Раніше видана довідка про реєстрацію місця проживання вилучається.